Zajęcia  Dodatkowe dla Dzieci

Zajęcia

logopedyczne

Zajęcia

umuzykalniające

Zajęcia

z gimnastyki korekcyjnej

Język Angielski