GODZINA PLAN DNIA
7:00-8:00 ,,Wszyscy są witam Was” Powitanie dzieci. Zabawy w/g zainteresowań dzieci
8:00-8:15 Gimnastyka smyka
8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe
8:30-9:00 Śniadanie – przypomnienie zasad zachowania przy stole
9:00-9:30 Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową
9:30-10:00 Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem instrumentów (taniec, śpiew)
10:00-11:30 Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe integrujące grupę, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie
11:30-11:45 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-samoobsługowe
11:45-12:15 I danie – zupka
12:15-12:30 ,,Szczotka, pasta, kubek ciepła woda”
12:30-14:30 Strefa relaksu

-bajkoterapia

-muzykoterapia w języku polskim, angielskim, rosyjskim

-ćwiczenia relaksacyjne

14:30-15:00 II danie oraz czynności higieniczno-samoobsługowe
15:00-15:30 Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem.
15:30-16:00 Zabawy w/g zainteresowań dzieci
16:00-16:30 Podwieczorek oraz czynności higieniczno-samoobsługowe
16:30-17:00 ,,Do widzenia, do zobaczenia pa pa pa”