Misja pierwsza

Przekazywanie najważniejszych wartości tj. dobro, miłość, przyjaźń

Misja druga

Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami

Misja trzecia

Pomoc dziecku w poznaniu siebie i otaczającego go świata

Misja czwarta

Uszczęśliwienie dziecka

Misja piąta

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka

Misja szósta

Usamodzielnianie dzieci

Misja siódma

Stwarzanie atmosfery akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość

Misja ósma

Kształtowanie poczucia własnej wartości