Nasze Zalety

  • Tworzymy miejsce przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom, w którym wszyscy dobrze się czują
  • Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka
  • Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu na odkrycie i pielęgnowanie jego wrodzonych talentów
  • W naszym zespole jest ratownik medyczny oraz położna

Zajęcia

umuzykalniające wg Koncepcji Gordona

Specjalistyczne

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Przyjazna

okolica

Zajęcia

logopedyczne

Małe

grupy

„Pod

okiem rodzica”

Zajęcia

z gimnastyki korekcyjnej

Przez

większość dnia towarzyszy nam muzyka

Duży ogród

w którym dzieci spędzają większość czasu